Bättre företag – med företagsbil och företagstjänster

Går företaget trögt? Det är förmodligen inte ditt fel, utan är en kombination av olika saker som tillsammans gör företaget mindre lönsamt och framgångsrikt. Genom att följa nedanstående punkter, kan du ge ditt företag en skjuts i rätt riktning. Det är faktiskt inte så krångligt som det kan verka att få fart på företaget.

Förbättra med företagstjänster

För företag finns möjligheten att få hjälp med de finansiella delarna, så kallade företagstjänster som Intrum kan erbjuda dig som företagare. Kortfattat innebär det att de kan erbjuda hjälp med sådant som ett företag måste hantera, men som kanske inte ingår i företagets ordinarie arbetsuppgifter. Det kan vara saker som att ta hand om kunder som inte betalar räkningar och fixa med påminnelser och inkassokrav. Det kan även vara att syssla med delgivning eller att sköta fakturorna – så att bättre kassaflöde skapas.

Satsa på företagsbil

Det finns ingen anledning att inte satsa på en företagsbil. Med en sådan blir det lättare att ta sig från a till b, samtidigt som det finns fördelar rent ekonomiskt med att ha en, jämfört med att åka runt i den privata bilen i jobbet. Det gäller framförallt om företaget är ett aktiebolag, men även enskilda företag gynnas av att ha tillgång till en bil i jobbet.