Företagsbil för din företagsutveckling

Företagsutveckling är ett begrepp som kan innefatta många olika saker. Det kan t.ex. handla om att du investerar i nya produkter och tjänster för att kunna erbjuda dina kunder mer variation, men det kan också handla om att köpa nya system eller köpa företagsbil.

Som företagare är det inte ovanligt att tveka innan man gör en större investering. Det är viktigt att ta hand om företagets ekonomi på bästa sätt och bara lägga pengar på det som verkligen är nödvändigt och som kan vara till fördel för verksamheten. Att köpa en företagsbil kan komma med många fördelar, speciellt om du står i valet och kvalet om att köpa eller leasa. Här berättar vi vilka de är!

Många fördelar med att köpa företagsbil

Företagsutveckling kan som sagt se ut på många sätt. Behöver du frigöra resurser för att ha råd med utveckling och tillväxt kan du först använda dig av Robotic Process Automation – även kallat RPA. Med RPA kan du minska kostnader och förbättra arbetsmiljön på en och samma gång. Du kan också använda dig av RPA för att säkerställa att dina kunder får den bästa servicen.

När du har frigjort resurser är det dags att köpa företagsbilen. När du köper, istället för leasa, kommer du till exempel att kunna dra nytta av alla de skatter som du kan avskriva. Bilen kan också ses som en bra tillgång i balansräkningen för företaget.

Finns det några nackdelar?

Precis som med allt annat finns det både för- och nackdelar med att köpa företagsbil. Du ska inte bara ha råd med bilen och drivmedel, utan du ska också ha råd med reparationer, service och besiktning. En annan viktig sak att komma ihåg är momsen. Det är ytterst sällan som du kan få avdragsgill moms på företagsbilen. Fundera därför en extra gång innan du gör ditt val.